Opwarmen en losmaken
We beginnen de les met wat opwarmingsoefeningen, daarna wat rek- en strekoefeningen om de energiebanen in het lichaam (meridianen) en onze spieren wat soepeler te maken. Dan beginnen we met het losmaken van spieren en gewrichten en doen wat coördinatie oefeningen zoals het draaien met de heupen de ene kant op en met de armen tegengesteld. Dit is een prima oefening om de hersenhelften samen te laten werken en de hersenschors te activeren wat een gunstige werking heeft bij tinnitus. 

Qigong
We beginnen met basisoefeningen zoals langs De Grote Trom en langs Het Bord uit de kluizenaarsserie, de serie van De Zwemmende Beer en De Vliegende Adelaar, maar ook de vliegende draak uit de TAO Qi Qigong evenals de Shaolin ademhaling. We doen oefeningen uit de Shibashi van Gary Kohr of Ba Dua Jin (De Acht Brokaten). We doen de coordinatieloop, de Rijstpapierloop. De 12 oefeningen van Boddhidarma. We brengen onze aandacht bij de oefeningen die we doen om zo het zelfhelendvermogen, bij ieder mens aanwezig, te activeren.

Taichi
Voorbereidende oefeningen voor de vorm zoals de Taichi-draai, verschillende onderdelen van de vorm die we gaan oefenen als een loopje (zodat je de beweging zowel links als rechts oefent), oefeningen met tweetallen zodat je ook de energie van een ander leert voelen. We maken een begin met Pushing Hands, eerste met een hand en later met twee handen, heel leuk om te doen. Daarna gaan we beginnen met het aanleren van de Yang-vorm. We beginnen voor de eerste jaars met de Yang 8 vorm, het tweede jaar komt de Yang 16 vorm aan bod en natuurlijk een herhaling van de Yang 8 vorm. Het derde jaar komt de Yang 24 vorm aan bod, ookwel de Pekingvorm genoemd evenals herhalingen van de 8 en de 16. We maken een begin met een Yang zwaardvorm. In het vierde jaar maken we een start met de Yang 48 vorm en we herhalen de 8, 16 en de Pekingvorm en we vervolmaken de Yang zwaardvorm. We maken een beginnetje met een Yang stok vorm.

Afsluiten
Op het einde van de les sluiten we altijd af met een oefening om weer helemaal tot rust te komen en de opgedane energie weer te aarden en te verzamelen, en doen we oefeningen zoals omarm de boom. 

Eerste jaars                                                                                                                                                                                Eenvoudige opwarm-, rek- en strekoefeningen. Eenvoudige Qigong-oefeningen, vooral gericht op de rust en ontspanning. We doen bijna elke les Taichi-loopjes en gaan uiteindelijk verder met het aanleren van  de Yang 8 vorm.

Tweedejaars
Opwarm-, rek- en strekoefeningen, Qigong-oefeningen, ook uit andere series. Oefeningen in tweetallen (o.a. Pushing Hands) en uiteindelijk het aanleren van de Yang 16 vorm en een herhaling van de Yang 8 vorm.

Derdejaars
Stevige opwarm-, rek- en strekoefeningen, Qin Na en Qigong-oefeningen. Het losmaken en leren sturen van de Chi. De Yang 8 en 16 vorm perfectioneren door correctie en detaillering en we beginnen met de Yang 24 vorm lokwel de Pekingvorm genoemd.. Bewegen vanuit je gevoel. Oefeningen uit de 18 therapieën, de dierenstijlen, Pushing Hands en een zittende meditatieles.

Vierde jaars

Stevige opwarm-, rek- en strekoefeningen, Qin Na en Qigongoefeningen in combinatie met  ademhalingstechnieken. Meer aandacht voor losmaken en leren sturen van de Chi. De Yangvormen 8, 16 en 24 perfectioneren en beginnen met de Yang 48 vormen we vervolmaken de Yang zwaardvorm. We maken een beginnetje met een Yang (korte)stok vorm.