Wat houdt Westerse Medische Basiskennis in? Westerse Medische Basiskennis is in het leven geroepen door de zorgverzekeraars als een waarborg dat therapeuten over voldoende medische- en psychosociale vaardigheden beschikken om hun cliënten beter te kunnen begrijpen, te helpen en eventueel door te verwijzen naar artsen en psychologen/psychiaters en om te kunnen communiceren met deze medici. 

Waar bestaat deze kennis uit?

 

·      Medische basiskennis per orgaanstelsel

·      Actuele medische- en farmacologische ontwikkelingen

·      Medische pluis/niet-pluis situaties en het beoordelen daarvan

·      Psychosociale pluis/niet-pluis situaties en het beoordelen daarvan

·      Informatievaardigheden om betrouwbare en relevante informatie te vinden en te begrijpen en over te dragen op de cliënt 

·      Psychosociale kennis

 

De eisen van de zorgverzekeraars

Medio 2015 maakten zorgverzekeraars bekend dat ze per januari 2017 eisen zouden stellen aan de medische- en psychosociale basiskennis van therapeuten. Deze eisen legden zij vast in de Plato-eindtermen.