Moxa therapie

Moxa

Moxibutie of moxeren is een van de vele onderdelen van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Het is een warmtebehandeling die de energieverstoringen in de meridiaanbanen behandelt. Door moxa te branden boven het lichaam wordt de qi-stroom geactiveerd en yang-energie aangevoerd.

 

Moxa wordt gemaakt van het gedroogde blad van het kruid bijvoet (Artemisia vulgaris). Het in de zon drogen van dit materiaal is een langdurig proces. Na het malen worden er rollen of kegels van geperst. Eenmaal aangestoken brandt het langzaam en kan het zeer hoge temperaturen bereiken. Het geeft een aangename en weldadige diepinwerkende stralingswarmte.

 

De eerste notities over moxibutie vinden we terug bij Meng Zi (371-289 v. Chr.). Deze schreef: “Om een 7 jaar oude ziekte te behandelen dient men een 3 jaar oude moxa te gebruiken; om een langdurige chronische ziekte te behandelen dienen we oude moxa te gebruiken”.

 

Deze passage is om een aantal redenen interessant. Ze bewijst dat rond 300 voor Christus het gebruik van moxa reeds zo verspreid was dat het als voetnoot vermeld werd in een niet-medisch klassiek werk. Daarnaast toont het aan dat het gebruik van moxa zich sterk ontwikkeld heeft, omdat moxa in het bijzonder toegepast werd bij chronische ziekten. En bovendien blijkt dat er zelfs toen al sprake was van gradaties in de kwaliteit van moxa.

 

Een summier overzicht van klachten en moxibutiepunten. (voor meer informatie neem contact op met zenmotion).

Spijsverteringsproblemen:                                                       Moxibutiepunten:

Darmkrampen, buikpijn en diarree                                               Maag 36 en Dikke darm 11

Vermoeidheid na inspanningen, eventueel met verlies van         Conceptievat (Ren Mai) 6 en 12 

eetlust                                                                                           Maag 36

Reuma, artritis en gewrichtsproblemen:

Pijnlijke schouders en nek                                                            Blaas 10, Galblaas 20, Dunne darm 15, Gouveneursvat (Du Mai) 12

                                                                                                      Dikke darm 11, Drievoudige verwarmer 5

Reuma en artritis waar ook in het lichaam                                    Drievoudige verwarmer 3 en 5, Galblaas 41

Organische problemen:

Astma                                                                                            Pericardum 6, Conceptievat 17, maag 36, lever 3, long 5

Bedplassen                                                                                    Milt 6, Conceptievat 4

Veelvuldig hoesten en kuchen                                                       Conceptievat 22, long 5

Slapeloosheid                                                                                 Hart 7, milt 6

Frigiditeit, moeilijk orgasme                                                            Maag 15, Conceptievat 4

 

Voor meer informatie of een behandeling, maak een afspraak met Praktijk Zenmotion.